Tarieven

ABONNEMENTLosse beurt10 beurten
Pilates MAT groepsles / Pilates voor tieners (-10%) / Move & Relax€13€120
Pilates Reformer groep (max 4 deelnemers)€24€200
Pilates Pre- en Postnatal  (max 4 deelnemers)
€24€200
Cardio BBB / Bodysculpt€10€80
Yoga€14€130
Pilates duo training (mat, Reformer en System)
prijs per person, vaste training partner
€38 
per persoon
€290 
per persoon
Pilates privé training (mat, Reformer en System)€605 b = €275
10 b = €480
Andere abonnementen en gecombineerde kaarten zijn ook beschikbaar. Download HIER de volledige lijst.


SPECIALE KORTINGEN

— Studenten (tot 22 jaar)  of jongeren (tot 18 jaar) : -10% op alle tarieven
— 60 plusers :  -10% op alle tarieven
— Tweede persoon van hetzelfde gezin : -10% (korting aangeboden aan een van de twee)

— Bij cumulatie van meerdere van de voormelde hoedanigheden (zijnde studenten, jongeren, 60+ of tweede persoon van hetzelfde gezin) : -15% (max korting)

— Deze kortingen zijn NIET cumuleerbaar met andere acties.


BETALINGSMOGELIJKHEDEN


Payconiq, Bancontact, contant, bankoverschrijving

Bankgegevens :  
BE07 9730 5063 7266 
op naam van GRAFFIT gcv / Anima Pilates Studio 
met als mededeling : Naam en voornaam + soort abonement + aantal beurten

(gelieve per e-mail te verwittigen bij betaling via overschrijving : inscription@animapilates.be)


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De kaarten zijn persoonlijk. Bijgevolg kunnen ze niet doorgegeven worden voor gebruik door iemand anders

 2. Verkochte kaarten zijn in geen enkel gevaal terugbetaalbaar

 3. GELDIGHEID VAN UW KAART :

  — De kaarten zijn geldig tot 12 maanden na de aankoopdatum (18 maanden voor de 20- of 30- beurtenkaarten)

  — Bij overschrijding van de geldigheidsdatum kunt u de geldigheid van de overblijvende beurten van 6 maanden verlengen volgens de volgende voorwaarden :

  Echter, voor elke beurt wordt er een opleg vereist, gelijk aan het verschil tussen de prijs van een losse beurt en de prijs van de beurt zoals u die betaalde voor uw meerbeurtenkaart.

  Bijvoorbeeld : u betaalde voor een 10-beurtenkaart de fictieve prijs van €100 (de prijs per beurt bedraagt dan €10). 
  ​​Na 1 jaar gebruikte u wegens omstandigheden maar 7 beurten. 
  ​De 3 overblijvende beurten kunt u nog gebruiken mits een opleg : aangezien een losse beurt fictief €13 kost, zal deze opleg €3 bedragen per beurt (13-10 = €3)
  U betaalt dus in totaal een opleg van €9 (3 beurten x €3) om uw overblijvende beurten te behouden.
  Uw beurten zijn vanaf de moment van deze betaling  6 maanden geldig. Daarna zijn zij definitief vervallen.

  — Twee jaren na de aankoopdatum vervalt de kaart definitief

 4. De vervallen beurten zijn onder geen enkel beding terugbetaalbaar. Enkel het gebruik mits opleg (zoals hierboven vermeld en geïllustreerd) kan nog toegelaten worden.

 5. Op deze voorwaarden worden er geen uitzonderingen toegelaten, behoudens op voorleg van een doktersattest wegens langdurige ziekte na het gebruik van de laatste beurt. In geen enkel geval mag er meer dan 2 maand verstrijken tussen de datum van uw laatstgebruikte beurt en de datum van de intrede van de ziekte (vermeldt op uw doktersbriefje).
  Ook kunnen afwijkingen worden toegestaan in samenspraak ingeval bijzondere omstandigheden zich voordoen. Dit vereist echter een aantoonbaar geval van uiterste overmacht.