ALGEMENE VOORWAARDEN

De abonnementen voor Pilates Mat groepsles, Privé lessen en Duo- lessen zijn bruikbaar in Anima Pilates Zwevegem alsook in Pilates Kineco-Waregem. Alle algemene voorwaarden en modaliteiten van reservatie van de lessen en gebruijk van de abonnementen zijn identiek voor beide vestigingen.

 1. De kaarten zijn persoonlijk. Bijgevolg kunnen ze niet doorgegeven worden voor gebruik door iemand anders

 2. Verkochte kaarten zijn in geen enkel gevaal terugbetaalbaar

 3. GELDIGHEID VAN UW KAART :

  — De kaarten zijn geldig tot 12 maanden na de aankoopdatum (18 maanden voor de 20- of 30- beurtenkaarten)

  — Bij overschrijding van de geldigheidsdatum kunt u de geldigheid van de overblijvende beurten van 6 maanden verlengen volgens de volgende voorwaarden :

  Echter, voor elke beurt wordt er een opleg vereist, gelijk aan het verschil tussen de prijs van een losse beurt en de prijs van de beurt zoals u die betaalde voor uw meerbeurtenkaart.

  Bijvoorbeeld : u betaalde voor een 10-beurtenkaart de fictieve prijs van €100 (de prijs per beurt bedraagt dan €10). 
  ​​Na 1 jaar gebruikte u wegens omstandigheden maar 7 beurten. 
  ​De 3 overblijvende beurten kunt u nog gebruiken mits een opleg : aangezien een losse beurt fictief €13 kost, zal deze opleg €3 bedragen per beurt (13-10 = €3)
  U betaalt dus in totaal een opleg van €9 (3 beurten x €3) om uw overblijvende beurten te behouden.
  Uw beurten zijn vanaf de moment van deze betaling  6 maanden geldig. Daarna zijn zij definitief vervallen.

  — Twee jaren na de aankoopdatum vervalt de kaart definitief

 4. De vervallen beurten zijn onder geen enkel beding terugbetaalbaar. Enkel het gebruik mits opleg (zoals hierboven vermeld en geïllustreerd) kan nog toegelaten worden.

 5. Op deze voorwaarden worden er geen uitzonderingen toegelaten, behoudens op voorleg van een doktersattest wegens langdurige ziekte na het gebruik van de laatste beurt. In geen enkel geval mag er meer dan 2 maand verstrijken tussen de datum van uw laatstgebruikte beurt en de datum van de intrede van de ziekte (vermeldt op uw doktersbriefje).
  Ook kunnen afwijkingen worden toegestaan in samenspraak ingeval bijzondere omstandigheden zich voordoen. Dit vereist echter een aantoonbaar geval van uiterste overmacht.